Beheer en Onderhoud/ Integriteit

Pijpleidingen worden vaak ontworpen voor een levensduur van 25 jaar. Inmiddels zijn veel leidingen al ver over deze termijn heen en blijkt dat de meeste leidingen ook na deze periode nog geschikt zijn voor gebruik. De leidingeigenaar wordt wel geacht om aan te tonen dat dit daadwerkelijk het geval is. Dat kan door een gedegen beheersplan en onderhoudsprogramma, maar ook door het uitvoeren van inspecties.

Op al deze gebieden denk ik graag mee en bied ik assistentie of projectmanagement voor het voorbereiden en uitvoeren van Inline Inspecties (ILI) en het opstellen van een onderhoudsplan.