Ontwikkeling van Pijpleidingen

Voor het ontwikkelen van nieuwe leidingen kan ik een organisatie ontlasten door het volledige projectmanagement uit te voeren. Hierbij hanteer ik graag een no-nonsense aanpak, waarbij de veiligheid en functionaliteit van het leidingsysteem voorop staat en er niet voor onnodig ingewikkelde constructies wordt gekozen. Daarnaast zal ik altijd rekening houden met de operationele fase – ik ben vaak genoeg geconfronteerd met ‘bezuinigingen’ in het ontwerp van een leiding, die tijdens de operationele fase voor veel ongemak en dus ook extra risico’s en kosten hebben gezorgd.

Bij werkzaamheden met leidingsystemen kom je in aanraking met verschillende stakeholders. Dat kan intern zijn (operaties/ productie, engineering, commercie) maar ook extern. Het tijdig betrekken van deze verschillende stakeholders bij het organiseren van werkzaamheden is cruciaal om een succesvol project af te leveren. Ik zie dit als een basisonderdeel van de ontwikkeling van een nieuwe pijpleiding.