Opleidingen specifiek voor de pijpleidingindustrie

Sinds 2015 ben ik als voorzitter van de Stichting Pipeliner intensief betrokken bij de opleiding Master of Pipeline Technology (MSc). Deze opleiding bieden wij samen met Avans+ aan. Er bleek ook behoefte aan een  beroepsopleiding Pipeliner gericht op het uitvoerend niveau. Samen met Litecad Campus hebben wij deze opleiding opwikkeld en deze is in 2018 van start gegaan. 

Op nationaal en internationaal niveau bestaan weinig pijpleiding specifieke opleidingen zijn. Daarom ben ik groot voorstander van het verder ontwikkelen van opleidingen om jonge scholieren of studenten al in een vroeg stadium te interesseren voor de pijpleidingindustrie (of – breder: de ondergrondse infrastructuur). Ik denk graag mee over nieuwe initiatieven die hiertoe ontwikkeld kunnen worden – waarbij mijn ervaring met de twee bestaande opleidingen als input dient.