Opleidingen specifiek voor de pijpleidingindustrie

Sinds 2015 ben ik als voorzitter van de Stichting Pipeliner intensief betrokken bij de opleiding Master of Pipeline Technology (MSc). Deze opleiding bieden wij samen met Avans+ aan. Er bleek ook behoefte aan een beroepsopleiding Pipeliner gericht op het uitvoerend niveau (MBO). Samen met Litecad Campus hebben wij deze opleiding ontwikkeld en deze is in 2018 van start gegaan.

Op nationaal en internationaal niveau bestaan weinig pijpleiding specifieke opleidingen zijn. Daarom ben ik groot voorstander van het verder ontwikkelen van opleidingen om jonge scholieren of studenten al in een vroeg stadium te interesseren voor de pijpleidingindustrie (of – breder: de ondergrondse infrastructuur). Ik denk graag mee over nieuwe initiatieven die hiertoe ontwikkeld kunnen worden – waarbij mijn ervaring met de twee bestaande opleidingen als input dient.

Zelf heb ik een aantal jaren lessen verzorgd bij de Masteropleiding over pijpleidingspecifieke wet- en regelgeving op internationaal niveau. Van 2018 – 2020 zat ik in de examencommissie, waar ik mijn didactische vaardigheden heb ontwikkeld o.a. door het behalen van het certificaat Basis Kwalificatie Examineren.

Bij de Beroepsopleiding verzorg ik de verzamelopdrachten waarin de deelnemers de kennis van voorgaande lessen bundelen in een tussen- of eindopdracht. In rollenspellen bootsen we praktijksituaties na, wat niet allen leerzaam is, maar ook erg leuk om te doen.

Voor bedrijfsspecifieke trainingen kan ik putten uit deze ervaringen en voor elk niveau een training op maat maken.