Stakeholder Engagement/ Workshops

Het initiëren van projecten gebeurt vaak vanuit één afdeling. Meerwaarde is juist te behalen door ook de belangen en zienswijzen van andere betrokken afdelingen mee te nemen bij het bepalen van uitgangspunten en ontwerpcriteria. Het klinkt zo logisch, maar het zal niet de eerste keer zijn dat een wijziging wordt doorgevoerd die één of twee jaar na uitvoering niet meer functioneel is.

Ook voor inspectieprojecten is het van belang om vast te stellen wat de belangrijkste drijver van een project is en waar dus de nadruk op moet liggen.

Het tijdig betrekken van belanghebbenden bij het vaststellen van deze drijvers, het horen van de standpunten en beweegredenen van meerdere partijen is essentieel om de fundamenten van een project vast te leggen.

Het organiseren, faciliteren en rapporteren van dergelijke sessies neem ik altijd mee in mijn projecten en voer ik ook als onafhankelijke facilitator uit.