Groningen Seaportsv – diverse projecten

3 augustus 2020

Project Management voor de ontwikkeling van diverse leidingen 

Groningen Seaports is een verbinder voor de industrie in de regio Eemshaven en Delfzijl. Zij faciliteert de industrie onder andere door het ontwikkelen en beheren van pijpleidingen voor diverse utiliteiten, zoals perslucht, stoom en stikstof. 

Voor de innovatie-afdeling ben ik sinds 2019 bezig met het initiëren van een aantal vernieuwende projecten. Eén daarvan is de ontwikkeling van een Waterstofbackbone binnen het Chemiepark Delfzijl, die zal worden aangelegd in een composiet leiding (Soluforce M580GT) met een ontwerpdruk van 42 bar. 

Andere initiatieven bestaan met name uit het zoeken naar manieren om het circulaire gebruik van bij- en restproducten binnen het chemiepark te bevorderen, zoals: 

  • ontwikkeling multifunctionele duiker onder Oosterhornkanaal voor Noord-Zuid verbinding 
  • Ontwikkeling warmteleiding voor transport van vloeibare biomassa 
  • Inventarisatie en onderzoek naar potentie van buisleidingen in deze regio.